Whole Wheat 12 Grain Bread

60.000 VNĐ

Bánh 12 Hạt Nguyên Cám
Trọng lượng: 400 gram
Hình dáng: Ổ dài, chia thành 12 – 13 lát
Calories ước tính: 271 Cal/100gr