Showing 1–12 of 16 results

Bánh mỳ Âu – thực phẩm lâu đời nhất trên thế giới được chế biến từ nhiều loại bột mỳ và ngũ cốc khác nhau

Baguette Pháp

Baguette Pháp

15.000 VNĐ

12 Grain Bread

12 Grain Bread

60.000 VNĐ

Cinnamon Raisin Swirl Bread

Cinnamon Raisin Swirl Bread

88.000 VNĐ

Honey Whole Wheat Bread

Honey Whole Wheat Bread

56.000 VNĐ

Italian Country Herb Bread

Italian Country Herb Bread

48.000 VNĐ

Italian Focaccia Bread

Italian Foccaccia Bread (Large)

50.000 VNĐ

La Vita Sourdough Bread

La Vita Sourdough Bread

77.000 VNĐ

Nordlander Bread

Nordlander Bread

88.000 VNĐ

Takesumi Bread

Takesumi Bread

76.000 VNĐ

Made by La Vita Bakery JSC
Loading...