CONTACT

La Vita Bakery

Địa chỉ: 42 đường 53, Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Tel: 0342.53.4242

Mail: lavitabakery@gmail.com

     

Email cho chúng tôi tại đây