La Vita Bakery JSC

CSSX: 7C1 Đường 66, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Tel: 083 368 4545

Mail: manager@lavitabakery.com

   

Email cho chúng tôi tại đây